ΒΡΑΒΕΙΑ

Τα κρασιά μας λαμβάνουν μέρος σε διεθνής διαγωνισμούς οίνου που κρίνονται από κορυφαίους ειδικούς του οίνου.
Τα βραβεία που έχουν αποσπάσει έως σήμερα είναι τα ακόλουθα:

Picture
DECANTER WORLD WINE AWARDS 2018

DECANTER WORLD WINE AWARDS 2018

 • Bronze medal:  Liatiko Dry red 2016
  2018
  Picture
  CONCOURS INTERNATIONAL DU VIN, THESSALONIQUE 2018

  CONCOURS INTERNATIONAL DU VIN, THESSALONIQUE 2018

  • Silver : Liatko  2013
  • Bronze: Ocean Thrapsathiri  2017
  • Bronze: Ocean Mandilaria-Syrah  2015
   2018
   Picture
   BERLINER WEIN TROPHY 2018

   BERLINER WEIN TROPHY 2018

   • Gold medal : Idaia Gi Vilana 2017
   • Commended :Idaia Gi Grenache Rouge 2017    
    2018
    Picture
    DECANTER WORLD WINE AWARDS 2017

    DECANTER WORLD WINE AWARDS 2017

    • Silver medal:   Ocean  Thrapsathiri, 2016
    • Bronze medal:  Ocean Mandilaria-Syrah 2014  
    • Bronze medal: Idaia Gi Vilana, 2016
    • Bronze  medal: Vidiano 2016
    • Commended: Liatiko Red sweet wine 2012
     2017
     Picture
     CONCOURS INTERNATIONAL DU VIN, THESSALONIQUE 2017

     CONCOURS INTERNATIONAL DU VIN, THESSALONIQUE 2017

     • Silver : Liatko  2012
     • Silver Medal: Idaia Vilana Gi Vilana 2016
      2017
      Picture
      BERLINER WEIN TROPHY 2017

      BERLINER WEIN TROPHY 2017

      • Silver medal: Ocean  Thrapsathiri, Crete 2016
      • Commended: Vidiano 2016
      • Gold medal : Liatiko 2012
      • Silver medal: Vilana 2016 
       2017
       Picture
       CONCOURS INTERNATIONAL DU VIN, THESSALONIQUE 2016

       CONCOURS INTERNATIONAL DU VIN, THESSALONIQUE 2016

       • Gold award: vidiano 2015
       • Silver award Idaia Gi Vilana 2015
       2016
       Picture
       BERLINER WEIN TROPHY 2016

       BERLINER WEIN TROPHY 2016

       • Gold Award to Ocean Mandilari -Syrah red 2010 
       • Gold  Idaia Gi Vilana 2015 
       • Silver  Ocean Thrapshathiri 2015
       •  Idaia Gi Kotsifali Mandilari 2012
       2016
       Picture
       BERLINER WEIN TROPHY 2015

       BERLINER WEIN TROPHY 2015

       • Gold medal: Idaia Gi "Mandilaria & Kotsifali" Dry Red Wine 2010
       • Gold medal: Ocean "Thrapsathiri" Dry white wine 2014
       2015
       Picture
       CONCOURS INTERNATIONAL DU VIN, THESSALONIQUE 2015

       CONCOURS INTERNATIONAL DU VIN, THESSALONIQUE 2015

       • Gold medal: Idaia Gi "Mandilaria & Kotsifali" Dry Red Wine 2012
       2015
       Picture
       DECANTER WORLD WINE AWARDS 2015

       DECANTER WORLD WINE AWARDS 2015

       • Bronze medal: Idaia Gi Kotsifali Mandilari, Crete 2012 Red
       • Bronze medal: Idaia Liatiko, Crete, Dafnes 2006 Red
       • Bronze medal: Idaia Ocean Mandilaria-Syrah Crete 2010 Red
       • Bronze medal: Idaia Ocean Mandilaria-Syrah Crete 2011 Red
       • Silver medal: Idaia Ocean Thrapsathiri, Crete 2014 White Silver
       2015
       Picture
       ASIAN WEIN TROPHY 2014

       ASIAN WEIN TROPHY 2014

       • Silver medal: "Mandilaria & Kotsifali" Dry Red Wine 2012
       • Gold medal: Ocean "Mandilaria & Syrah" Dry Red Wine 2010
       2014
       Picture
       DECANTER WORLD WINE AWARDS 2014

       DECANTER WORLD WINE AWARDS 2014

       • Bronze Medal: "Liatiko" Natural Red Sweet Wine, Dafnes V.Q.P.R.D 2005
       • Silver medal: Ocean White Dry Wine 2013
       • Commended: Ocean 09 "Mandilaria & Syrah" Dry Red Wine 2009
       2014
       Picture
       BERLINER WEIN TROPHY 2014

       BERLINER WEIN TROPHY 2014

       • Gold medal: Ocean 10 "Mandilaria & Syrah" Dry Red Wine 2010
       2014
       Picture
       CONCOURS INTERNATIONAL DU VIN, THESSALONIQUE 2014

       CONCOURS INTERNATIONAL DU VIN, THESSALONIQUE 2014

       • Silver medal: Ocean 09 "Mandilaria & Syrah" Dry Red Wine 2009
       2014
       Picture
       DECANTER WORLD WINE AWARDS 2013

       DECANTER WORLD WINE AWARDS 2013

       • Regional trophy Ocean Red Wine 2008
       • Silver medal Ocean White Wine 2012
       • Silver medal: Idaia Gi 10 "Kotsifali & Mandilaria" Dry Red Wine 2010
       • Silver Medal: Idaia Gi "Vilana" Dry White Wine 2012
       • Certification: Idaia Gi "Grenache Rouge" Rose Wine 2012
       2013
       Picture
       INTERNATIONAL COMPETITION OF WINE , WINE SYSTEM AG 2013

       INTERNATIONAL COMPETITION OF WINE , WINE SYSTEM AG 2013

       • Gold medal: Ocean "Mandilaria & Syrah" Dry Red Wine 2008
       2013
       Picture
       CONCOURS INTERNATIONAL DU VIN, THESSALONIQUE 2013

       CONCOURS INTERNATIONAL DU VIN, THESSALONIQUE 2013

       • Gold medal: Idaia Gi "Vilana" Dry White Wine 2012
       • Gold medal: Idaia Gi "Grenache Rouge" Rose Wine 201
       • Gold medal :Ocean Mandilaria & Syrah “Dry Red Wine 2008
       2013
       Picture
       DECANTER WORLD WINE AWARDS 2012

       DECANTER WORLD WINE AWARDS 2012

       • Bronze medal: Idaia Gi 11 "Vilana" Dry White Wine 2011
       • Bronze medal: Ocean 11 "Thrapsathiri & Chardonnay" Dry White Wine 2011
       • Bronze medal: Ocean 10 "Mandilaria & Syrah" Dry Red Wine 2010
       • Silver medal: Idaia Gi 10 "Kotsifali & Mandilaria" Dry Red Wine 2008
       2012
       Picture
       CONCOURS INTERNATIONAL DU VIN, THESSALONIQUE 2012

       CONCOURS INTERNATIONAL DU VIN, THESSALONIQUE 2012

       • Silver medal: Ocean 10 "Mandilaria & Syrah" Dry Red Wine 2010
       2012
       Picture
       CONCOURS INTERNATIONAL DU VIN, THESSALONIQUE 2011

       CONCOURS INTERNATIONAL DU VIN, THESSALONIQUE 2011

       • Gold medal: Idaia Gi "Vilana" Dry White Wine 2010
       • Silver medal: Idaia Gi "Kotsifali-Mandilari" Dry Red wine 2008
       2011
       Picture
       DECANTER WORLD WINE AWARDS 2011

       DECANTER WORLD WINE AWARDS 2011

       • Bronze medal: Idaia Gi "Vilana" Dry White Wine 2010
       • Bronze medal: Ocean 10 "Thrapsathiri & Chardonnay" Dry White Wine 2010
       • Bronze medal: Ocean 08 "Mandilaria & Syrah" Dry Red Wine 2008
       2011
       Picture
       CONCOURS INTERNATIONAL DU VIN, THESSALONIQUE 2010

       CONCOURS INTERNATIONAL DU VIN, THESSALONIQUE 2010

       • Gold medal: Idaia gi "Vilana" Dry White Wine 2009
       2010
       Picture
       DECANTER WORLD WINE AWARDS 2010

       DECANTER WORLD WINE AWARDS 2010

       • Silver Medal: Idaia Gi "Vilana" Dry White Wine 2009
       • Bronze Medal: "Liatiko" Natural Red Sweet Wine, Dafnes V.Q.P.R.D 2005
       • Certification: Idaia Gi "Grenache Rouge" Dry Table Wine 2009
       • Certification: Idaia Gi "Cabernet Sauvignon" Red Local Dry Wine 2007
       2010
       Picture
       DECANTER WORLD WINE AWARDS 2009

       DECANTER WORLD WINE AWARDS 2009

       • Silver Medal: Idaia Gi "Syrah" Dry Red Wine 2007
       • Bronze Medal: Idaia Gi "Vilana" Dry White Wine 2008
       • Certification: Idaia Gi "Grenache Rouge" Dry Table Wine 2009
       • Bronze Medal: Idaia Gi "Kotsifali & Mandilaria" Dry Red Wine 2005
       2009
       Picture
       CONCOURS INTERNATIONAL DU VIN, THESSALONIQUE 2008

       CONCOURS INTERNATIONAL DU VIN, THESSALONIQUE 2008

       • Silver Medal: Idaia Gi "Kotsifali & Mandilaria" Dry Red Wine 2005
       2008